eHealth Suite

De geïntegreerde eHealth-oplossing voor cliënt en zorgverlener

De gezondheidszorg verandert. eHealth neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.  Naast het gebruik van email zijn er applicaties voor digitale vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring (ROM)), screening, beeldbellen en verschillende vormen van online behandelingen (e-interventies) geïntroduceerd in de afgelopen jaren. Om  het overzicht te kunnen behouden heeft Zorgaanbieders Online een platform ontwikkeld om vanuit één systeem de inzage en aansturing van de verschillende applicaties die gebruikt worden binnen één zorginstelling vorm te geven: de eHealth Suite.

Wat biedt het platform?

Het eHealth Platform is zo ontwikkeld dat het naadloos aansluit op de huidige infrastructuur binnen uw zorginstelling, denk hierbij aan een koppeling tussen uw EPD en ROM-systeem. Het geeft zowel de behandelaar als de cliënt de mogelijkheid direct aan de slag te gaan met e-interventies. Hierbij gaat het om zowel eigen (te ontwikkelen) e-interventies als die van derden. Al deze e-interventies, inclusief de patiëntgegevens, worden in één overzichtsscherm binnen een webportaal weergegeven voor zowel cliënt als behandelaar. Dit portaal geeft toegang tot alle uit te voeren activiteiten en daarnaast inzicht in voortgang, risico’s en therapietrouw en eventueel aanvullend informatie- en educatiemateriaal.

Enkele voordelen

  • Overzicht van alle e-interventies in één omgeving zonder de bijbehorende complexiteit
  • Koppeling met bestaande bronsystemen zoals het EPD en ROM systemen
  • Webbased portaal voor zowel de behandelaar als de cliënt

Het eHealth Platform is ontwikkeld als aanvulling op de huidige behandelpraktijk. Door gebruik van het platform wordt de zorginstelling ontzorgd in alle technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het aanbieden van eHealth. Door de toepassing van een intelligente koppellaag worden IT-bronsystemen op een overzichtelijke en goed te onderhouden manier gekoppeld.

Voor wie?

Het platform is in te zetten bij verschillende ondersteunende processen en procedures. Een aantal voorbeelden:

  • POH-GGZ bij screening, monitoring en doorverwijzing
  • Specialisten in de generalistische Basis GGZ met blended aanpak door inzet van standaard protocollen voor eHealth en ROM
  • Specialistische GGZ voor inzet en aanbod van e-interventies en ROM
  • Aanbod van e-interventies en psycho-educatie voor (anonieme) cliënten
  • Online aanmeldprocedure van cliënten (met COV-check)
  • Nazorgprogramma’s
  • E-interventies in arbeidssituaties, zorgsupport en cliënt groepen

eHealth Platform

“De eHealth Suite is vanaf de eerste release steeds beter geworden. Nu de berichten als ‘WhatsApp’ te lezen zijn heb je meer overzicht en kun je goed zien waar de deelnemer mee bezig is. Het behandelaarsportaal is overzichtelijker en werkt soepeler. Samen met Zorgaanbieders Online blijven we doorontwikkelen en verbeteren.”
Lea Hartog, Psycholoog binnen Bouman GGZ

button infobutton download