eHealth Orchestrator

Eenvoudig online behandelen

Zorgaanbieders Online heeft een eHealth Platform ontwikkeld waar de behandelaar inzicht krijgt in het totaal van de activiteiten binnen de online behandelingen van zijn cliënten. Daarbij krijgt de cliënt één vertrouwde omgeving. Terugkerende werkzaamheden voor de behandelaar worden geautomatiseerd en zijn vanuit één portaal, de eHealth Orchestrator, bereikbaar; onafhankelijk van de onderliggende bronsystemen. Denk hierbij aan het aanmaken van logincodes, versturen van opdrachten, herinneringen en het klaarzetten van informatie. Het Platform biedt daarbij verschillende nuttige,  behandelondersteunende tools zoals beeldbellen, veilig berichtenverkeer en een informatieportaal voor betrouwbare (medische) informatie.

Zorgpad opzetten voor de cliënt

Het eHealth Platform geeft zowel de behandelaar als cliënt de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met de online behandeling. Behandelaren of instellingen kunnen hun behandelprotocollen vastleggen in zorgpaden. De behandelaar kan uit een bibliotheek van zorgpaden en activiteiten een behandeling klaarzetten voor de cliënt. Dit gaat om bijvoorbeeld (ROM) vragenlijsten, screeners, gespreksverslagen, online instructies, huiswerk
en educatie. De cliënt krijgt, via zijn eigen portaal, automatisch instructies over de toegang tot dit materiaal. Binnen het portaal is er ook een uitleg beschikbaar over de behandeling en een overzicht van de te nemen stappen. Daarnaast zijn voor de cliënt behandelgerelateerde zaken en uitslagen altijd te raadplegen.

Overzicht voortgang

  • Zelf samenstellen van overzichtsschermen in het behandelaarsportaal
  • Inzicht in risico-status en therapietrouw
  • Updates over nieuwe berichten en afgeronde activiteiten
  • Herinnering bij openstaande activiteiten
  • Online inzicht in onder andere uitkomsten van screening, voortgang online behandeling (e-interventie), huiswerk, metingen via Routine Outcome Monitoring (ROM) en gegevens uit het EPD

Het eHealth Platform is bereikbaar via verschillende devices zoals de computer, tablet en mobile.

eHealth Platform

“Ik werk met het portaal voor e-coaches en behandelaren waarbij het prettig is dat de werkomgeving in te richten is naar eigen wens middels portlets. Op die manier zie ik direct welke opdrachten er door wie zijn afgerond. Ook de pushnotifi catie is erg handig, je ziet op moderne en overzichtelijke wijze in één oogopslag of je nieuwe berichten en nieuwe cliënten hebt.”
Anouska Declercq, GZ-Agogisch werker bij Sprink

button infobutton download